| Personopplysninger

Dine Rettigheter

 • Cookies

  Cookies on altommobil.no are used for certain functions that improve the website, or give us statistics about its use.

  Informasjonskapsler på Altommobil.no brukes til enkelte funksjoner som forbedrer nettsiden, eller gir oss statistikk om bruken.

 • Informasjon

  You have the right to information about how we process your personal information. The most important thing about the duty to provide information is that it must ensure that you can understand how personal data is processed, what consequences the processing may have, what rights you have and how these rights can be used.

  Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Det viktigste med opplysningsplikten er at den skal sikre at du kan forstå hvordan personopplysninger behandles, hvilke konsekvenser behandlingen kan få, hvilke rettigheter du har og hvordan disse rettighetene kan brukes.

 • Begrens bruken av personopplysninger

  You can request that we do not use personal information for anything other than to establish, assert or defend a legal claim (eg demand payment for an agreement), to protect the rights of another, or to safeguard important public interests if:

  Du kan be om at vi ikke bruker personopplysninger til annet enn å etablere, hevde eller forsvare et rettskrav (f.eks. kreve betaling for en avtale), for å beskytte en annens rettigheter eller for å ivareta viktige offentlige interesser dersom: Du har bedt om at uriktige opplysninger blir rettet (inntil opplysningene er rettet). Du har klaget på behandlingen av personopplysninger (inntil du har fått tilbakemelding på klagen). Det viser seg at vår behandling av opplysningene er ulovlig, og du foretrekker at vi lagrer opplysningene fremfor å slette dem.

 • Klagerett

  You also have the right to complain about our processing of personal data. If you wish to complain, or exercise other rights under the Privacy Policy such as the right to limited processing, you can contact customer service or our privacy representative. You also have the right to complain to the Datatilsynet.

  Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å klage, eller utøve andre rettigheter i henhold til personvernreglene som retten til begrenset behandling, kan du kontakte kundeservice eller vår personvernrepresentant. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

 • Ansvarlig for behandling

  Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen er: Altommobil.no